En nyhet som friskvård och stressförebyggande insats!

Många företag idag väljer att erbjuda sina medarbetare möjligheten till massage, motion, yoga eller rent utav coaching på arbetstid – Art@Work är ett alternativ till detta. På flera arbetsplatser förkommer också olika former av konst- och kulturprogram för att bidra till en hälsofrämjande arbetsplats.

Skapa flow i företaget!

Forskning visar hur starkt vi påverkas av konsten på olika sätt och det blir mer och mer accepterat och tillämpat. I Art@Work sker detta på ett enkelt, lekfullt och väl genomarbetat sätt. Du får ostörd tid och hamnar lätt i det som kallas FLOW (den subjektiva upplevelsen att vara helt engagerad i livet). I flow fördjupas koncentrationen, vi tappar tid och rum, handling och medvetande smälter samman och nuet är det som gäller. Denna totala uppmärksamhet gör att vi lätt glömmer bort problem, vår omgivning och även vårt eget jag – en befrielse som efteråt kan leda till problemlösningar, förstärkt självkänsla och ökad medkänsla. Ofta är flow resultatet av att vara tillsammans med andra i nära samverkan.

Art@Work erbjuds ute i din egen organisation eller i lokal anordnad efter överenskommelse

Workshop
En workshopsserie för personal (3 tim/gång). Workshopen hålls internt t.ex. en gång i månaden på sen eftermiddag – tidig kväll. Anmälan sker inför varje tillfälle. Antal: 4-12 personer

Fristående worskhop, teambuilding, personaldagar (hel- halvdag) med tema utifrån företagets behov.

Välkomna att kontakta kursledare Eva Håkansson för ett första möte