Sätt färg & form - rytm & rörelse på konferensen!
Sugen på något nytt, exklusivt och unikt?

Art@Work- team skapa! passar utmärkt för skräddarsydda events, kickoffs, planeringsdagar

Specifikt för dagen?

  • teambuilding
  • värdegrunder diskuteras, visioner formas
  • kreativt flöde med nya kommunikationsmöjligheter
  • känsla av sammanhang dvs. en "Vi-känsla" i organisationen skapas

Hierarkier & yrkesroller sätts åt sidan, alla utgår från samma plattform.
Ledning & medarbetare hamnar sida vid sida med samma spännande uppgift.

När passet är över har man en tydlig "dokumentation" på vad som skett i form av flera fantastiska målningar. Installera dem gärna på arbetsplatsen där deltagarna blir påminda om det varje dag! Man behåller visionerna och ser sin tydliga plats i den gemensamma vägen till målet.

Referens från företag som provat

"Vi blev lotsade igenom skapandet av alla härliga bilder, med organisations perspektiv och djupare nivåer! Bilderna kommer leva kvar länge, även om vi glömmer orden..."

"Tänk att samarbetet blev både homogent och vackert. Bra med lite mjuka prylar i denna tekniska värld."