Afterwork

Konst är bra för kropp och själ - minskar stress och ökar vår emotionella kompetens

I dagens samhälle har orden övervärderats på många sätt. Huvudparten av vår verklighetsuppfattning är baserad på bilder, föreställningar. Bilden som står still, bilder som rör sig. Utan rörelse försvinner tid och rum. Kroppens språk är sannare än orden när det gäller känslomässiga uttryck. Som barn sker utvecklingen genom leken, fantasin och nyfikenheten att utforska världen med alla sina sinnen. Tyvärr tappar vi ofta under vår uppväxttid förmågan att både förstå och uttrycka oss på andra sätt än med orden. Konsten talar till våra sinnen och blir en bärare av mening och innehåll av det som sker i våra liv. När vi skapar byggs broar mellan vår inre och yttre verklighet. I mellanrummet kan vi finna oss själva. Din kropp, dina sinnen hjälper dig att förstå vem du är och vad du vill.

Ledare Eva Håkansson
Som uttryckande konstterapeut guidar och följer jag dig genom den kreativa processen där rörelse, måleri, musik, gestaltning och skrivande kombineras. Här uppstår nya kommunikationsmöjligheter som berikar och fördjupar den terapeutiska processen. Konceptet Art@Work handlar om att återupptäcka sin egen kreativitet samt skapa förändringar som leder till stärkt självkänsla och ökat välmående. Gång på gång får jag bekräftat att det egna skapandet har en given plats för vår hälsa och utveckling. Denna ofta slumrande aspekt av oss själva, längtar att få komma till tals. Min erfarenhet är att vi alla har denna resurs inom oss.

Våra kurser förläggs centralt i Stockholm

Öppet för alla helgworkshops, veckokurser


Bara för er Boka in din egen grupp av vänner, kollegor, matlaget, konstklubben, bokcirkeln, föreningen...
Som engångstillfälle eller som en grupp som följer varandra
i den kreativa processen och träffas med jämna intervaller
Datum, tid och upplägg skräddarsys just för er.

Bara för dig terapi/coaching - handledning i praktisk tillämpning med skapande metodik

 

 
Sagan om Ljuset

"Det var en gång en energibomb som ville ut.
Färgerna började bildas, energierna strömma.
Vad ska jag till? Vem är jag?
Det är mörkt ute, många svarta moln bildas omkring.
Men titta, jag ser ljusa strålar! Vad är det? Det känns bra!
Jag vill ha mer, mer! Nej, nu försvinner de!
Hjälp, hjälp! Blås ,Blås!
Genom eld och vatten växer jag.
Elden kommer från solen, vatten från molnen.
Och jag blir större och större och jag blir en REGNBÅGE!"

-Skriven av Liga, 2002 -