Om Art-at-Work

Visste Du att skapande är en väg till hälsa och utveckling?

I Art@Work ligger fokus på den kreativa processen.
Här uppstår nya kommunikationsmöjligheter. Kroppen minns, bilden talar, musiken känns och orden hörs. Vi tar in vår värld via våra sinnen. Stress och press gör att vi förlorar kontakten med oss själva. Konsten har en självreglerande funktion och hjälper oss att bringa ordning, skapa helhet och balans. Genom att skifta perspektiv och öka spontaniteten öppnar vi för oväntade lösningar och överraskande resultat.

Ur programmet:

 • Bildskapande och betraktande; vi formar och synliggör det osynliga, sätter färg & form på fantasi, idéer, känslor och upplevelser
 • Kroppen, rörelse & dans; vi släpper på onödiga spänningar, frigör rörelselusten och lekfullheten
 • Musikupplevelse & meditation; vi riktar närvaron, skapar lugn eller höjer energin allt efter behov
 • Drama, gestaltning, lek; vi utforskar hindren och möjligheterna, provar andra roller och nya lösningar på inavanda mönster
 • Poesi, kreativt skrivande och nytänkande; vi refekterar och sätter ord på upplevelser och erfarenheter

Kombinationen av uttryckssätt berikar och fördjupar processen och blir en brygga mellan det inre och det yttre, mellan oss själva och andra.

Kraven på prestation lämnar vi utanför dörren
– det handlar om att utforska det vi tror vi inte kan -

Art@Work är

 • glädjeskapande
 • energigivande
 • stressupplösande
 • självutvecklande
 • teamstärkande
 • resultatskapande

Vem? Vad? Hur? Var?
Art@Work erbjuder en palett av möjligheter. Låt dig inspireras och läs vidare under den rubrik som passar dig.

”Du vet hur du ska leva genom Art@Work, här har du din chans!”
Hans Bäck, leg. läkare, Hälsobokslut AB

» Ladda ned broschyr Art@Work (PDF fil)

» Ladda ner citat från deltagare som redan provat (PDF fil)

Ledare
Eva Håkansson, Dipl. uttryckande konstterapeut och leg. arbetsterapeut med psykoterapikompetens (s.k. Steg 1), instruktör i mindfulness
Utbildad i Sverige, USA och Schweiz med en Master of Arts i Expressive Arts Therapies och en vidareutbildning till lärare och coach inom sitt verksamhetsområde. Eva har genomgått UGL och utbildning i NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) och har fördjupning i måleri, mindfulness, psykodrama, bibliodrama. digitala berättelser, estetsik video feedback.