Uttryckande Konstterapi

Uttryckande konstterapi är en psykodynamiskt förankrad terapimetod som utgår från att varje människa har en skapande förmåga och att man genom konsten kan bearbeta sin historia och påverka sin utveckling. Arbetsformen är både verbal och ickeverbal. I uttryckandekonstterapi använder man sig av olika ”konstnärliga” språk; bild, musik dans/rörelse, drama/psykodrama och poesi/lyrik. I övergångarna mellan dessa fördjupas den terapeutiska processen. Liksom annan bearbetande psykoterapi visar uttryckande konstterapi på klientens smärta, styrka och svaghet, men har ytterligare dimensioner genom glädjen och det frigörande i det egna skapandet. Synsättet är resursorienterat och syftar till att möta både okända och oanade möjligheter hos sig själv och andra.

» Läs mer om konstnärligt gestaltande terapier (PDF fil)

Sedan urminnes tider har människan använt sig av just bild, musik, dans, sagor och myter för att berätta, bearbeta och fira viktiga händelser i livet. Genom konsten får vi kunskap om andra sätt att uppleva världen, vilket ger oss en bättre förståelse för den mänskliga naturen, oss själva och våra medmänniskor.

Konsten

  • Vidgar synfältet och skapar nya kommunikationskanaler.
  • Ger form åt vaga känslor och diffusa tankar, resurser och möjligheter tydliggörs
  • Engagerar alla sinnen och frigör spontanitet, rörelse och handlingskraft
  • Förstärker vår upplevelse och skapar mening, sammanhang och helhet